Serwis dział języki - Zestawienie szkół językowych w Kielcach dla studentów - Studencki Informator Regionalny - Kielce

Szkoły językowe w Kielcach - zestawienie

Język
Rodzaj kursów
Czas kursów

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Kościuszki 13
25-310 Kielce
tel: 413 49 68 22

MSJO organizuje również komercyjne kursy języków obcych dla studentów, nauczycieli akademickich oraz osób spoza uczelni. Od roku akademickiego 2004/2005 MSJO jest licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym Certyfikatów TELC (The European Language Certificates), uprawniającym do przeprowadzania egzaminów we własnej placówce.

Egzaminy TELC zostały opracowane na podstawie dokumentu Rady Europy - Common European Framework of Reference for Languages – mającego na celu wprowadzenie jednolitych zasad określania kompetencji językowej na różnych poziomach zaawansowania w zakresie następujących języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, holenderskiego oraz duńskiego.

Powyższe egzaminy/certyfikaty są powszechnie uznawane i ustawowo honorowane na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej i niektórych państw kandydujących. W Polsce uzyskały one rangę certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (DzU, nr 96).


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
 
Polityka Prywatności