Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
Serwis Zdrowie Kielce - dział zdrowie Studencki Informator Regionalny - Kielce

Apteka

Wyszukiwarka aptek
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 390
25-655 KIELCE, 1 -go Maja 194
041-345-33-25
28-100 BUSKO-ZDRÓJ, 1 Maja 1 A
041-378-45-88
26-220 STĄPORKÓW, 1 Maja 1
041-374-10-51
28-131 SOLEC-ZDRÓJ, 1 Maja 11
041-377-60-12
25-645 KIELCE, 1 Maja 196
041-345-33-25
26-200 KOŃSKIE, 1 Maja 34
041-375-15-08
26-110 SKARŻYSKO-KAM., 1 Maja 34
041-251-43-44
29-105 KRASOCIN, 1 Maja 8
041-391-72-35
27-660 KOPRZYWNICA, ul. 1 Maja
015-847-62-01
28-500 KAZIMIERZA WIELKA, 1 -go Maja 11
28-100 BUSKO-ZDRÓJ, 1 Maja 17
041-370-81-25
28-110 CHMIELNIK, 1 Maja 5
041-354-32-24
25-511 KIELCE, 1 Maja 56
041-368-24-57
27-600 SANDOMIERZ, 11 - go Listopada 3
015-832-37-86
28-300 JĘDRZEJÓW, 11 -go Listopada 24
27-400 OSTROWIEC ŚW., 11 -go Listopada 3 G
041-247-07-25
27-400 OSTROWIEC ŚW., 11 -go Listopada 32
041-249-12-12
27-400 OSTROWIEC ŚW., 11 -go Listopada 6
041-247-56-38
28-300 JĘDRZEJÓW, 11 Listopada 19
27-400 OSTROWIEC ŚW., 11 Listopada 7
041-249-10-50
28-200 STASZÓW, 11 Listopada 78
015-864-22-81 wew. 301
28-300 JĘDRZEJÓW, 11 Listopada 81
041-386-22-66
26-200 KOŃSKIE, 16 Stycznia 1 B
26-200 KOŃSKIE, 16 stycznia 1
041-372-82-88
27-500 OPATÓW, 16 Stycznia 25
015-868-20-28
26-200 KOŃSKIE, 3 -go Maja 1A
041-375-38-30
62-660 Dąbie, ul. 3 Maja 1
271-00-80
28-400 PIŃCZÓW, 3 Maja 3
28-400 PIŃCZÓW, 7 Źródeł 2
041-357-20-01
27-400 OSTROWIEC ŚW., Aleja 3 Maja 4
041-265-35-51
26-407 GOWARCZÓW, Al.. Wyzwolenia 54
048-672-46-93
27-230 KRYNKI, Apteczna 4
041-271-12-57
26-110 SKARŻYSKO-KAM., Apteczna 7
041-253-15-27
26-110 SKARŻYSKO-KAM., Apteczna 8
28-330 WODZISŁAW, Ariańska 14
041-380-60-25
27-600 SANDOMIERZ, Armii Krajowej 1
015-832-57-36
28-500 KAZIMIERZA WIELKA, Armii Krajowej 5 B
041-350-15-10
27-600 SANDOMIERZ, Armii Krajowel 2
015-832-44-60
25-734 KIELCE, Artwińskiego 6
041-367-15-92
27-600 SANDOMIERZ, Baczyńskiego 14
015-832-19-15
27-552 BAĆKOWICE,
015-868-62-33
27-342 BAŁTÓW,
041-264-10-22
28-400 PIŃCZÓW, Batalionów Chłopskich 2
041-357-20-54
28-512 BEJSCE 230,
041-351-11-64
21-320 Bedlno Radzyńskie, Białka 47A
26-030 SUCHEDNIÓW, Bodzentyńska 14
041-254-30-33
28-210 BOGORIA, Ośrodek Zdrowia
015-867-40-21
28-100 BUSKO-ZDRÓJ, Bohaterów Warszawy 106
041-378-33-18
28-100 BUSKO-ZDRÓJ, Bohaterów Warszawy 65 a
041-370-18-50
25-022 KIELCE, Bp Kaczmarka 18
041-361-34-38
NastępneWarto pamiętać

 

Recepta jest ważna przez 30 dni. Wyjątek stanowią jedynie:

·       recepty na antybiotyki i recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej - 7 dni,

·       recepty na preparaty immunologiczne i leki sprowadzane z zagranicy, dla indywidualnych użytkowników - 60 dni.

 

Jeżeli lekarz przepisał lek, którego cena przekracza limit refundacji, a preparat ten ma tańszy odpowiednik, aptekarz ma obowiązek poinformować nas, że możemy wykupić tańszy lek. Nie dotyczy to sytuacji, w której na recepcie jest adnotacja, że przepisanego leku nie można zamienić na żaden inny.

 

Jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak poszukiwanego produktu leczniczego, w tym również leku recepturowego, farmaceuta powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem (art.95, ust.3 ustawy).

 

 

Inne informacje związane z apteką

 

Apteki ogólnodostępne, zgodnie z art. 87, ust.2.pkt.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.01.126.1381), przeznaczone są do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły oraz wykonywania czynności określonych w art. 86 ust. 1 i 2.

Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki (art.99, ust.1 ustawy). Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (art.99, ust.2 ustawy).

Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, o której mowa w art. 88 ust. 2, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki (art.99, ust.4a ustawy). Nie dotyczy to farmaceuty posiadającego uprawnienia, o których mowa w art. 88 ust. 2. W przypadku, gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz lub lekarz stomatolog, zezwolenie wydaje się, jeżeli występujący przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza (art.99, ust.4 b ustawy).

Apteki ogólnodostępne są obowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności ze szczególnym uwzględnieniem leków refundowanych, na które ustalono limit ceny na podstawie odrębnych przepisów (art. 95, ust.1 ustawy).


Szkoły policealneNauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura